Automatyzacja przemysłowa i produkcyjna

Automatyzacja przemysłowa i produkcyjna

Automatyzacja przemysłowa i produkcyjna to zastąpienie procesów ręcznych operacjami wykonywanymi przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Robotyzacja to jeden z elementów automatyzacji. Ten sposób organizacji produkcji staje się coraz bardziej popularny.

Automatyzacja produkcji

Dziś produkcja przemysłowa rodzi wiele problemów związanych ze sprawną organizacją produkcji i doprowadzeniem jej do poziomu niekonkurencyjnego. Aby osiągnąć maksymalną efektywność biznesową, musimy rozwiązywać złożone, wieloaspektowe zadania. Przy rozwiązywaniu tych problemów, w celu uchwycenia przewag technologicznych w konkurencji, bardzo ważna staje się automatyzacja procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa i zastosowanie nowych technologii w produkcji.

Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań w tej dziedzinie jest wykorzystanie robotów przemysłowych. Właściwe zaprojektowanie procesów produkcyjnych w celu zastąpienia ludzkiej pracy zautomatyzowanymi kompleksami, które mogą wykonywać zadania produkcyjne szybciej, dokładniej i wydajniej bez interwencji człowieka, jest kluczem do ekonomii i produktywności.

Eksperci z wielu branż na całym świecie doszli do wniosku, że wyniki osiągnięte dzięki wprowadzeniu takich systemów nie byłyby możliwe bez zastosowania robotów przemysłowych. Robotyzacja procesów produkcyjnych to zupełnie nowy poziom produktywności dla firm.

Gdzie jest potrzebna automatyzacja robotów i dlaczego?

Uważa się, że robotyzacja działa najlepiej w dużych branżach i często tak się dzieje. Ale błędem byłoby sądzić, że nie ma na to miejsca w małych firmach. Małe branże również zdecydowały się na wprowadzenie robotów przemysłowych.

Dlaczego to się dzieje? Główne zalety to:

 • W minimalizacji czynnika ludzkiego.
 • Szybki zwrot zainwestowanego kapitału.
 • Długoterminowe oszczędności kosztów.
 • Zwiększ prędkość produkcji.
 • Popraw wydajność.
 • Niezawodność wykonywania operacji.
 • Programowalność.
 • Łatwa rekonfiguracja sprzętu.

Na tym etapie rozwoju automatyki przemysłowej większość robotów pracuje w obszarze produkcyjnym, który jest warunkowo podzielony na trzy obszary:

 • Prace załadunkowe i rozładunkowe.
 • Przetwarzanie produktu.
 • Montaż i kontrola jakości.
 • Roboty przemysłowe są już wykorzystywane w wielu różnych branżach. Mogą dotyczyć: medycyny, przemysłu spożywczego, obróbki metali, sprzętu optycznego, motoryzacji.

Jakie zadania może rozwiązać robotyka produkcji?

Robotyzacja może pomóc zmienić Twój proces produkcyjny w bardziej pozytywny sposób. Firmy zaczynają oszczędzać energię, czas i pieniądze, co jest nierozerwalnie związane z wykorzystaniem siły roboczej. Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem firmy produkującej precyzyjne części do przyrządów. Najdokładniejszy produkt offline, z najmniejszym współczynnikiem odrzuceń, jest dla Ciebie bardzo ważny. W ten sposób zużyjesz mniej surowców i zaoszczędzisz czas w produkcji partii.

Automatyzacja przemysłowa i produkcyjna
Automatyzacja przemysłowa i produkcyjna

Z drugiej strony musisz produkować różne części do różnych zastosowań. Dlatego też, aby rozpocząć produkcję nowej partii produktu, sprzęt musi być każdorazowo modyfikowany. Zwykły reset może zająć większość czasu pracy, który możesz poświęcić na kolejne partie. Oznacza to, że na tym etapie marnujesz czas i zwiększasz koszty całego procesu produkcyjnego.

Robotyka zawiera predefiniowane programy, które można łatwo zmienić i natychmiast rozpocząć przetwarzanie nowych partii produktu. Pozwala na założenie nieprzerwanej produkcji, zmniejszenie liczby pracowników zaangażowanych w operację oraz minimalizację odpadów. Często do kontroli procesu wystarczy jeden operator.

 

Faza robotyzacji procesu produkcyjnego

Proces robotyki przebiega w kilku etapach. Ich skuteczność zależy w dużej mierze od skutecznego planowania przyszłych innowacji. Najpierw musisz zdefiniować główne zadanie robotyzacji.

Po rozważeniu swoich długoterminowych celów możesz przystąpić do następujących kroków:

   1. Projekt – Projekt Systemu. Konieczne jest określenie terminów i ilości produkcji. Określ parametry wytwarzanego produktu i jego wymagania jakościowe.
   2. Wybierz zespół do współpracy z dostawcą. Zazwyczaj zaleca się przypisanie kierownika projektu, inżyniera, personelu produkcyjnego, kontroli jakości, marketingu, finansów. Wymaga również pracowników odpowiedzialnych za instalację, obsługę i konserwację systemu.
   3. Rozważ wszystkie możliwe opcje planowania linii produkcyjnej z wyprzedzeniem, aby dokładnie określić, które modyfikacje będą najlepsze.

Roboty świetnie nadają się do obsługi towarów i transportu, co jest niezbędne w niemal każdej branży, i często wykonują to zadanie. System automatyzacji oferuje połączenie prostego programowania, elastycznego dostosowywania i maksymalnej wydajności. Roboty są często wykorzystywane do wykonywania codziennych zadań, to te części linii produkcyjnej, na których ludzie tracą koncentrację i szybkość w ciągu dnia pracy. Zastosowanie robotyki znacznie zwiększyło wydajność produkcji.

Często przyjmuje się, że korzystanie z robotów przemysłowych jest wyłączną prerogatywą dużych przedsiębiorstw przemysłowych i produkcji masowej, ale tak nie jest. Dziś odpowiednia cena i elastyczność budowy systemów zrobotyzowanych sprawia, że ​​takie urządzenia są dostępne nie tylko w dużych przedsiębiorstwach o masowej produkcji, ale także w małych i średnich przedsiębiorstwach.