Badania geotechniczne gruntu - na czym polegają?

Badania geotechniczne gruntu – na czym polegają?

Badania geotechniczne gruntu – na czym polegają? Badania geotechniczne gruntu to zestaw podstawowych działań, które należy wykonać zawsze przed rozpoczęciem budowy domu. Dlaczego ma to tak duże znaczenie? Albowiem jeśli okaże się, że grunt, na którym chcemy postawić fundamenty naszego domu, będzie wykazywał się znacznie mniejszą nośnością, niż zostało to przewidziane w projekcie, to wówczas może on nie przenosić odpowiednio obciążeń.

Wtedy będziemy mieć do czynienia nierównomiernym osiadaniem bryły budynku. Mogą wówczas wystąpić również liczne pęknięcia ścian. Takiej sytuacji możemy uniknąć, jeśli zlecimy przeprowadzenie odpowiednich badań firmie, świadczącej usługi z zakresu geotechniki.

Na czym polegają badania geotechniczne?

Badania geotechniczne gruntu - na czym polegają?
Badania geotechniczne gruntu – na czym polegają?

Przede wszystkim w ramach badań geotechnicznych wykonuje się szereg pomiarów właściwości gruntu, na jakim będzie przeprowadzana inwestycja budowlana. W pierwszej kolejności przeprowadza się badanie, które umożliwia ustalenie, w jaki sposób na danym gruncie spływają wody opadowe. W dalszej kolejności specjaliści z zakresu geotechniki przeprowadzą badanie poziomu wód gruntowych. Badanie to ma szczególne znaczenie w przypadku, kiedy chcemy wybudować dom podpiwniczony. Jeśli mamy do czynienia z wysokim poziomem wód gruntowych, to możemy mieć spore problemy już na etapie stawiania fundamentów i wykonania ich odpowiedniej izolacji. Jeśli będziemy chcieli wybudować dom podpiwniczony na terenie z wysokim poziomem wód gruntowych, to musimy się liczyć ze znacznie wyższymi kosztami. W przypadku wysokiego poziomu wód, gleba ma znacznie mniejszą nośność, niż innego rodzaju podłoże, zwłaszcza te o bardziej zwartej konsystencji. Kolejne badanie przeprowadzone przez geotechników ma za zadanie określenie rodzaju gruntu na działce budowlanej. Kiedy okaże się, że mamy do czynienia  z glebą miękko piaszczystą, gleby miękko gliniastą, czy też z glebą organiczną, to wówczas koszty stawiania fundamentów mogą znacznie wzrosnąć.

Badania geotechniczne a prawo

Jak wygląda kwestia przeprowadzenia badań geotechnicznych z punktu widzenia prawa? Przede wszystkim warto podkreślić, że domy jednorodzinne wedle prawa zaliczane są do tzw. pierwszej kategorii geotechnicznej. Co to oznacza? Mianowicie ich budowa nie wymaga od inwestora przeprowadzenia dokładnych badań geotechnicznych. Ale oczywiście nie oznacza to, że w tym kierunku nie musimy podjąć żadnych działań. Przede wszystkim musimy dostarczyć dokumentację geotechniczną. Niemniej jednak każdy inwestor który chce postawić na działce dom jednorodzinny, musi dokładnie zapoznać się z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego. Musisz wiedzieć, że w niektórych takich planach są zapisane wymogi przeprowadzenia badań geotechnicznych na danej działce, przed wykonaniem jakichkolwiek robót budowlanych. Tak więc można w skrócie powiedzieć, że o ile sam fakt budowy domu jednorodzinnego nie niesie ze sobą konieczności przeprowadzania badań geotechnicznych, to obowiązek ich przeprowadzenia może wynikać wprost z zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego.

Dlaczego warto zdecydować się na przeprowadzenie badań geotechnicznych?

Zastanówmy się jednak, jak powinien w zasadzie zachować się inwestor, który chce postawić dom jednorodzinny. Z zapisów prawa wynika, że przeprowadzenie badań geotechnicznych nie jest konieczne. Jeśli również plan zagospodarowania przestrzennego nie nakłada takiego obowiązku na inwestora, to czy powinien on rozpocząć inwestycje bez wykonania tego rodzaju badań? Wydaje się jednak, że raczej warto zdecydować się na skorzystanie z usług geotechników. Dokładne poznanie struktury gruntu, a także jego nośności, pozwoli przede wszystkim na dobranie odpowiedniego rodzaju fundamentów pod dom jednorodzinny. Przede wszystkim musimy wiedzieć, że odwierty geotechniczne pozwalają nam poznać charakterystykę gruntu jeszcze przed zakupem działki. Już na tym etapie inwestycji warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy przeprowadzającej badania geotechniczne. Takie badania pozwolą ustalić dokładną linią przemarzania gruntu. A to z kolei pomoże nam w podjęciu decyzji o zastosowaniu odpowiedniego drenażu.  Badania przeprowadzone przez geotechników powalą nam również na ustalenie odpowiedniej głębokości wykopu pod fundamenty.

Kto wykonuje badania geotechniczne?

W Polsce badania gruntu wykonują wyspecjalizowane w tym kierunku firmy. Profesjonalne badanie geotechniczne polega na wykonaniu przynajmniej trzech odwiertów. Taka ich ilość pozwala nam na poznanie całościowej charakterystyki gruntu. Warto być wyczulonym na oferty firm, które proponują wykonanie mniejszej ilości odwiertów np. jednego lub dwóch. Wówczas możemy być pewni, że taka analiza gruntu będzie niezbyt precyzyjna i zdecydowanie nie przyniesie na dokładnych informacji na temat nośności i charakterystyki gruntu, na którym chcemy postawić dom jednorodzinny. Korzystając z usług takich firm sporo ryzykujemy. Warto również pamiętać, że odwierty geotechniczne wykonywane na działce, gdzie ma być postawiony budynek podpiwniczony, powinny być odpowiednio głębokie. Znacznie płytsze odwierty mogą być wykonane w przypadku budowy domu niepodpiwniczonego.