Jak wybrać dobrego i odpowiedniego detektywa?

Jak wybrać dobrego i odpowiedniego detektywa?

Jak wybrać dobrego i odpowiedniego detektywa? Życie nam przynosi czasem nieprzewidzialne oraz także zaskakujące zwroty sytuacji, z którymi nie jesteśmy zupełnie w stanie poradzić sobie sami. Sytuacji takich może być bardzo dużo. Może to być podejrzenie o zdradę czy też problem z wyegzekwowaniem od znajomego długu. W sytuacjach tych pomocne może się okazać nawiązanie współpracy z dobrym detektywem. Nasuwa się jednak tutaj pytanie w jaki dokładnie sprawdzić wiarygodność oraz profesjonalizm detektywistycznego biura.

Samo zwany detektyw

Bardzo istotną sprawą jest to, że na rynku działać zaczęli detektywi bez posiadane licencji. Pomimo tego, że jest to postępowanie zagrożone karą pozbawienia wolności na dwa lata, nie odstrasza zbytnio detektywów samozwańczych do zaoferowania usług swoich. Powierzenie zlecenia w ręce osób takich jest naprawdę niezmiernie ryzykowne. Naraża nas to na cały szereg konsekwencji negatywnych. Dlaczego? Chociażby dlatego, że stracimy możliwość wykorzystania dowodowego materiału w sądzie czy też bezpośrednio przed organami ścigania.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę

Jak wybrać dobrego i odpowiedniego detektywa?
Jak wybrać dobrego i odpowiedniego detektywa?

Na pewno w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na pozwolenie. Polskie prawa na detektywa  nakłada obowiązek uzyskania wpisu właśnie do Ewidencji Działalności Regulowanej. Musimy zwracać uwagę na przedstawiane do wglądu wszelkie dokumenty. Miejmy świadomość, że samo zaświadczenie nie stwarza podstaw żadnych do podejmowania detektywistycznych czynności. Kolejna kwestia to na pewno detektywistyczna licencja. Jej posiadanie jest obowiązkiem. Nie wstydźmy się w żadnym wypadku poprosić o okazanie legitymacji. Jest to sposób podstawowy sprawdzania wszelkich kompetencji śledczego. Niezwykle ważne są opinie. Świetnie jeśli dany detektyw nam przedstawi kilka referencji pisemnych od swoich dotychczasowych klientów. W wypadku tym posłużyć się powinniśmy wyszukiwarką internetową i zapoznać z opiniami poszczególnych detektywów. Różnego rodzaju stron oraz porównywarek w sieci jest cała masa. Bez problemu je odnajdziemy.

Stowarzyszenia oraz ubezpieczenie OC

Jako klienci powinniśmy sprawdzić czy dany detektyw jest członkiem krajowych jak i także międzynarodowych stowarzyszeń, które zrzeszają detektywów. Daje to dużo większa gwarancję na przygotowanie detektywa. Członkostwo w organizacjach takich wiąże się nieodłącznie z samym podnoszeniem kwalifikacji oraz odbywaniem różnych szkoleń oraz kursów. Fachowiec taki zapewne będzie doskonale obyty w tajnikach detektywistycznych. Musimy mieć także świadomość, że wykonywanie profesji detektywa związane jest z obowiązkiem posiadania ważne ubezpieczeniowej polisy. Musimy to być polisa od cywilnej odpowiedzialności za szkody ewentualne wyrządzone podczas wykonywania detektywistycznych czynności. Detektyw profesjonalny nie zaniecha z pewnością wykupienia tego właśnie ubezpieczenia.

Bardzo ważna jest cena

Cena w żadnym wypadku nie może być kryterium głównym naszego wyboru. Za przygotowanie rzetelne dowodowego materiały przez detektywa odpowiednio trzeba zapłacić. Jednak stawki za podejmowane czynności przez śledczych doświadczonych kształtują się na poziomie podobnym. Powinniśmy się zorientować w przynajmniej kilku detektywistycznych biurach, jak są wyceniane usługi w nich świadczone. Detektywi profesjonalni konkurują samą jakością, a w żadnym wypadku ceną. Stąd właśnie atrakcyjnie niska stawia powinna zadziałać na nas bardzo podejrzanie. Możemy się w ten sposób natknąć na detektywa bez doświadczenia czy też pseudo detektywi.

Konsultacja bezpłatna oraz potwierdzenie pisemne

Pierwsze spotkanie, podczas którego wybrany przez nas detektyw zapoznaje się ze wszelkimi szczegółami powinno być jak najbardziej bezpłatne. Musimy mieć tego świadomość. Wiedzmy także, że standardem jest podpisanie umowy pisemnej. Musimy ona zawierać wszelkie warunki współpracy jeszcze zanim detektyw podejmie jakiekolwiek czynności. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie na wypadek, gdyby śledczy wykonywał nierzetelnie swoje obowiązki. Na podstawie umowy możemy domagać się naprawienia szkody. Bardzo ważne są także faktury. Wszelkie wpłaty zaliczek dokonywane powinny być po wystawieniu faktury. Sprawdzać powinniśmy czy są należycie one opisane. Powinna się na nich znaleźć adnotacja, za jakąś czynność konkretnie opiewa dana kwota.

Podsumowanie

Wybór detektywa, który się charakteryzuje profesjonalizmem w sprawę jest naprawdę istotny. Będziemy musieli w końcu się podzielić z nim częścią swojej prywatności. Dla wielu osób nie jest to komfortowa sytuacja i właśnie dlatego niektórzy detektywi poza ogromnym doświadczeniem zapewniają klientom swoim psychologiczną pomoc. Dlatego właśnie decyzja o nawiązaniu współpracy z danym detektywem powinna być podjęta bardzo pochopnie. Pokuśmy się uprzednio o własne mini śledztwo. Upewnić się musimy czy dany detektyw na pewno ma wszelkie uprawnienia oraz także kompetencje. Również ważne jest pierwsze wrażenie. Śledczy, który się z nami podzieli swoją wiedzę oraz rozwieje wszelkie nasze wątpliwości, przedstawiając konkretny oraz jasny plan działania daje nam sporą gwarancję na skuteczne działanie.