Praca Ukraińców istotna dla polskiej gospodarki

Praca Ukraińców istotna dla polskiej gospodarki

Praca Ukraińców istotna dla polskiej gospodarki – szacunkowe prognozy Rządowej Rady Ludnościowej wskazują, że do 2050 roku Polska będzie musiała przyjąć około 5 milionów imigrantów zarobkowych, by móc realizować rozwój gospodarczy. Dzisiaj ogromną siłą roboczą i napędową są pracownicy z Ukrainy, jednak otwarcie zachodnich rynków pracy może spowodować ich odpływ. Wielu z nich już dzisiaj myśli o przeprowadzeniu się, a jak podaje Związek Przedsiębiorców i Pracodawców odejście pół miliona Ukraińców zmniejszy wzrost PKB aż o 1,6%.

Powody niezadowolenia Ukraińców

W Polsce do tej pory nie było związków zawodowych, które reprezentowałyby interesy pracowników ze Wschodu. Powoli zaczynają takie powstawać, gdyż bardzo często niestety Ukraińcy stają się ofiarami oszustów. Przyjeżdżając do pracy do Polski czasem okazuje się, że trafiają do zupełnie innego miejsca i każe się im pracować każdego dnia po kilkanaście godzin. Do tego niestety dochodzą nieuczciwi pracodawcy, którzy nie płacą pracownikom za wykonaną pracę. Dlatego Ukraińcy zaczynają się buntować przeciwko pracy na czarno z licznymi nadgodzinami. Co chwilę słychać o sytuacjach, kiedy to ranny podczas pracy Ukrainiec nie otrzymał należytej pomocy. A wszystko przez brak ubezpieczenia i strach pracodawcy.

Pracy dla Ukraińców jest bardzo dużo i wielu pracodawców chce wykorzystać sytuację, by zatrudnić tanią siłę roboczą. Nikt o prawa pracowników ze Wschodu nie dba, dlatego pracodawcy pozwalają sobie na niższe wynagrodzenie czy gorsze traktowanie. Oprócz gorszych warunków pracy Ukraińcy narzekają także na ceny mieszkań, które przez wynajmujących są zawyżone. Pracownik z Ukrainy musi zdecydowanie więcej zapłacić za mieszkanie niż gdyby byłby Polakiem. Dodatkowo takie mieszkania są często w bardzo opłakanym stanie technicznym, a w małych pokojach wynajmujący umieszczają po kilka łóżek. I nawet za takie miejsca w pokoju trzeba zapłacić kilkaset złotych. Coraz częściej to gorsze traktowanie powoduje niezadowolenie naszych wschodnich sąsiadów.

 Rynek pracy

Praca dla Ukraińców dostępna jest na każdym kroku, z powodu braku dostatecznej siły roboczej w naszym kraju. Wiele fabryk nie może realizować bieżącej produkcji ze względu na brak pracowników. Jednorazowo wielkie zakłady ściągają do kraju nawet kilkuset pracowników. Dlatego oczywistą nieprawdą jest powtarzany slogan, że Ukraińcy zabierają nam pracę. Bez ich udziału Polska nie mogłaby się cieszyć takim wzrostem gospodarczym. Świadczy też o tym stale spadające bezrobocie i nieustanne zapotrzebowanie na pracowników w wielu sektorach przemysłu. Bez dodatkowej siły roboczej nastąpi zahamowanie rozwoju gospodarczego, co już dzisiaj zapowiada wielu ekonomistów. Na rynku pracy jest wystarczająco miejsca zarówno dla imigrantów jak i rodaków, dlatego trzeba ten fakt zaakceptować i cieszyć się, że ktoś pracuje na nasze PKB.

Praca dla Ukraińców dostępna jest we wszystkich sektorach. Coraz częściej do Polski przyjeżdżają wykwalifikowani pracownicy z bardzo dobrą znajomością języka polskiego, co ułatwia im znalezienie pracy w branżach specjalistycznych. Bardzo wielu pracowników ze Wschodu po pierwszym pobycie w Polsce nie korzysta z pośrednictwa biur pracy tylko na własną rękę szukają interesującego zajęcia. Wtedy udaje się zdobyć satysfakcjonującą i dobrze płatne zajęcie. Takie pozytywne doświadczenie  zachęca innych do wkroczenia na polski rynek pracy na własnych warunkach. Trzeba też sięgnąć po rozwiązania systemowe, by praca dla Ukraińców nie była kojarzona z trudniejszymi warunkami pracy i gorszym wynagrodzeniem.

Jak zatrzymać Ukraińców w Polsce?

Praca Ukraińców istotna dla polskiej gospodarki
Praca Ukraińców istotna dla polskiej gospodarki

Już w 2020 roku Niemcy chcą otworzyć granice i proponują pracę dla Ukraińców. Może to spowodować ogromny odpływ pracowników ze Wschodu z naszego kraju. A to może mieć fatalne skutki dla polskiej gospodarki. Już dzisiaj potrzebnych jest dużo więcej rąk do pracy, a sytuacja ta może się jeszcze pogorszyć. Związek zawodowy utworzony przez Ukraińców wskazuje, że o ich pozostaniu w Polsce może decydować zmiana warunków, w jakich pracują. Tu raczej rząd musiałby sięgnąć po rozwiązania systemowe. Wystarczy tak naprawdę niewiele zmian, unormowanie wynagrodzeń czy czasu pracy, ale także zapobieganie gorszemu traktowaniu pracowników ze Wschodu.

Z drugiej strony niektórzy ekonomiści są optymistami twierdząc, że pracownicy z Ukrainy pozostaną w naszym kraju z powodu nieznajomości języków obcych i warunków zachodnich rynków pracy. Polska jest jednak krajem bliższym nie tylko geograficznie, ale także i kulturowo. Obiecywany wzrost płacy również może być czynnikiem, który zatrzyma Ukraińców w naszym kraju. Już teraz wielu z nich mówi, że to wynagrodzenie jest jednym z najistotniejszych elementów, jeśli chodzi o wybór miejsca i rodzaj pracy. Kilka zmian również związanych z rynkiem mieszkaniowym może sprawić, że Ukraińcy chętnie zostaną w naszym kraju. Wielu z nich ma już kilkuletnie doświadczenie i karty pobytu, które pozwalają im na prowadzenie normalnego życia rodzinnego. A poczucie stabilizacji jest też bardzo ważnym czynnikiem, by dalej pracować w Polsce.